top of page
“En av mine favorittplasser! Det å ta turen ut til studioet innimellom og finne roen over den gode samtalen og alle vakre bildene. Har kommet hjem med bilder mer enn en gang...og det største har hedersplassen i stua.."
"The perfect place to find original art work, nice atmosphere and it is possible to talk and help from the artist, when choosing art."
"Er en opplevelse å få komme i studioet og se disse spennende, flotte bildene, fargene og motivene gjør noe med deg. Besøket endte opp med kjøp av bilde som jeg er superfornøyd med."

Fantastisk med fornøyde kunder!

Kundebilder

Abstrakt-maleri-i-stue
Abstrakt-maleri-kundebilde-kunst-kjøkken.jpeg
Abstrakt-maleri-kundebilde-med-grønn-plante.jpeg
Abstrakt-maleri-vinterstue.jpeg
Abstrakt-maleri-kundebilde-omtale.jpg
mann_kunstfrakt
Croft_bjørheim_2024.jpg

Om abstrakt maleri

Abstrakt maleri oppstod på begynnelsen av 1900-tallet som en bevegelse innen modernistisk kunst. Mens figurativ kunst fokuserer på å representere objekter og gjenstander i virkeligheten, handler abstrakt kunst om å skape en visuell opplevelse som er uavhengig av referanser til verden rundt oss.

En viktig forløper for abstrakt maleri var impresjonismen, som var opptatt av å fange opp øyeblikket og øyeblikkets stemning i et bilde. Senere bevegelser som kubisme og futurisme utforsket videre denne idéen om bevegelse og tid, og la grunnlaget for en mer eksperimentell og nonfigurativ tilnærming til maleri.

Den russiske kunstneren Wassily Kandinsky regnes som en av de første abstrakte malerne. Han mente at kunstens formål var å uttrykke åndelige og følelsesmessige kvaliteter, og ikke nødvendigvis å avbilde objekter fra den fysiske verden. Kandinsky mente at farger og linjer hadde en iboende kraft til å kommunisere med betrakteren på et dypt nivå, og hans tidlige abstrakte verk utforsket dette.

Etter hvert oppstod det flere retninger innen abstrakt maleri, som for eksempel konstruktivisme og suprematisme, som fokuserte på geometriske former og primære farger. Abstrakt ekspresjonisme, som oppsto i USA på 1940- og 50-tallet, la vekt på det spontane uttrykket og bruk av farger og linjer for å uttrykke følelser og indre liv.

I dag er abstrakt maleri en svært vidtfavnende stil, som kan omfatte alt fra minimalistiske, monokrome komposisjoner til mer ekspresjonistiske og maleriske arbeider. Abstrakt maleri fortsetter å være en viktig del av samtidskunsten, og inspirerer fortsatt kunstnere over hele verden.

Croft print outer space.jpg

Hvorfor kjøpe kunst?

Det finnes flere gode grunner til å kjøpe kunst. For det første kan det være en berikende opplevelse å oppdage og utforske et nytt kunstnerskap, og det kan gi deg lyst til å lære mer om kunst. For det andre kan du støtte en økonomisk sårbar yrkesgruppe og bidra til å holde vår kultur og kulturarv ved like. I tillegg kan kunst være en imponerende og personlig måte å vise hvem du er og hva du liker, og det kan utvide horisonten din og utvikle deg som menneske. Til slutt kan kunst også være med på å gjøre hjemmet ditt flott og unikt.

Elizabeth Croft er kunstanmeldernes favoritt  I løpet av fire år har hun fått hun tre strålende anmeldelser. Nå stiller kunstneren Elizabeth Croft ut igjen.

Abstrakt kunst eller figurativ kunst?

Abstrakt kunst og figurativ kunst er to forskjellige tilnærminger til kunst, og     her er tre punkter som beskriver forskjellene mellom de to:

  1. Fremstilling av virkeligheten: Figurativ kunst refererer til kunst som representerer virkelige gjenstander, personer eller landskap på en gjenkjennelig måte. Abstrakt kunst, derimot, handler om å eksperimentere med form, farge, linjer og teksturer for å skape en visuell opplevelse som ikke nødvendigvis skal representere noe gjenkjennelig fra den fysiske verden.

  2. Opplevelsen av kunst: Figurativ kunst kan gi oss en opplevelse av gjenkjennelse og kan appellere til vår estetiske sans gjennom detaljene og dybden i representasjonen. Abstrakt kunst, på den annen side, legger større vekt på selve komposisjonen og den visuelle opplevelsen som skapes, og kan utfordre vår forståelse av kunst og våre forventninger til hva kunst skal være.

  3. Kunstnerens intensjon: Figurativ kunst kan være mer direkte i sin kommunikasjon, og kunstneren kan ha en spesifikk hensikt med å representere noe spesifikt. Abstrakt kunst gir imidlertid kunstneren større frihet til å utforske og uttrykke seg uten begrensninger, og kunstverket kan ha flere lag og tolkningsmuligheter.

Kontakt oss

Adresse

Kjelvevegen 1, 4342 Undheim

Kontakt

Mobil 97500313

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Åpningstider

Mon - Fri

09-14 avtal på forhand

Saturday

11:00 am – 13:00 pm

​Sunday

stengt

bottom of page