top of page
Biens bane, print på papir, av Bjørheim

Biens bane, print på papir, av Bjørheim

Når du vurderer hvor du skal plassere kunsten, tenk på lysforholdene, rommets størrelse og fargepalett, møbleringsstil, og hvordan disse elementene vil interagere med kunstverket.

 

Det er også viktig å vurdere din personlige reaksjon på bildet - siden kunst er en veldig personlig opplevelse, er det beste stedet et der det gir deg mest glede