top of page

Hva er abstrakt kunst?


Abstrakt maleri oppstod på begynnelsen av 1900-tallet som en bevegelse innen modernistisk kunst. Mens figurativ kunst fokuserer på å representere gjenstander i virkeligheten, handler abstrakt kunst om å skape en visuell opplevelse som er uavhengig av referanser til verden rundt oss.


En viktig forløper for abstrakt maleri var impresjonismen, som var opptatt av å fange opp øyeblikket og øyeblikkets stemning i et bilde. Senere bevegelser som kubisme og futurisme utforsket videre denne idéen om bevegelse og tid, og la grunnlaget for en mer eksperimentell og nonfigurativ tilnærming til maleri.Den russiske kunstneren Wassily regnes som en av de første abstrakte malerne. Han mente at kunstens formål var å uttrykke åndelige og følelsesmessige kvaliteter, og ikke nødvendigvis å avbilde objekter fra den fysiske verden. Kandinsky mente at farger og linjer hadde en iboende kraft til å kommunisere med betrakteren på et dypt nivå, og hans tidlige abstrakte verk utforsket dette.


Etter hvert oppstod det flere retninger innen abstrakt maleri, som for eksempel konstruktivisme og suprematisme, som fokuserte på geometriske former og primære farger.


Abstrakt ekspresjonisme, et kunstnerisk fenomen som blomstret i USA på midten av det 20. århundret, spesielt i 1940- og 1950-årene. Dette var en tid da kunstnere beveget seg bort fra det figurative, søkende etter nye måter å fange og uttrykke det menneskelige psyke og følelsesspekteret på. Kjernen i denne bevegelsen var en utforskning av fargenes og formenes iboende kraft, der kunstnerne søkte å gi uttrykk for sine indre følelser gjennom spontane, ofte gestuelle og dynamiske verk.


Den abstrakte ekspresjonismen kan ses som en direkte respons på den tiden den oppsto i, inkludert ettervirkningene av den andre verdenskrig og en økende følelse av eksistensiell angst og søken etter mening.


Noen kunstnere innen denne bevegelsen er Jackson Pollock (venstre), Mark Rothko, og Willem de Kooning, som utfordret vanlige kunstformer, og fremmet en forståelse av kunst som en direkte forlengelse av kunstnerens indre liv.


Pollock, kjent for sine dryp teknikk, hvor maling dryppes eller helles over lerretet.

Rothkos store, meditative fargefelt er eksempler på hvordan abstrakt ekspresjonisme kan fremkalle dype følelsesmessige reaksjoner, og invitere til en form for spirituell eller transcendent opplevelse. (foto:Wally Gobetz)
Her hjemme var Inger Sitter en kjendt abstrakt kunstner, hun ble født i 1929 og døde i 2015. Jeg var heldig nok å møte henne i Villa Faraldi, hvor hun hadde kjøpt en ruin for 2000 kroner i 1965. 40 år senere solgte hun sin idyll i Villa Faraldi for 2,2 millioner. Sitter var kjent for sitt dristige bruk av farge og form. Hun var også opptatt av å skape bevegelse i sine malerier gjennom kontrasterende elementer. Inger Sitter bidro til å forme den norske kunstverdenen gjennom sitt nyskapende og utforskende arbeid innenfor abstrakt kunst.I dag er abstrakt maleri en svært vidtfavnende stil, som kan omfatte alt fra minimalistiske, enkle komposisjoner til mer ekspresjonistiske og maleriske arbeider. Abstrakt maleri fortsetter å være en viktig del av samtidskunsten, og inspirerer fortsatt kunstnere over hele verden. Mange abstrakte maleri kan med fordel sees flere ganger, og det tar litt tid før de virkelig kommuniserer godt. Dette kjenner mange igjen fra musikk, den må lyttes til flere ganger før det virkelig gir gjenklang i kroppen, men til gjengjeld beriker den livet i mange år.


Lykke til med å finne ditt favorikk kunstverk!


45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page