top of page
abstract colorful painting with element of nature blue sofa

Det vakre i kaos, akrylmaleri fargerik på lerret. 120x140cm

Dette abstrakte maleriet av Jan Kjetil Bjørheim er en eksplosjon av farger og former som sammen danner en energisk og innbydende komposisjon. Kunstverket oser av liv og bevegelse, med penselstrøk som synes å være utført med både kraft og finesse. Paletten spenner fra jordnære toner til lyse, lekne farger, som sammen skaper et mangefasettert og dynamisk visuelt landskap.

I konteksten av abstrakt kunst kan dette maleriet sees i lys av ekspresjonistiske tendenser, hvor den følelsesmessige effekten av farger og former står i fokus, liknende tilnærminger vi kan gjenkjenne fra kunstnere som Willem de Kooning eller Franz Kline. Bjørheims arbeid reflekterer en personlig og intuitiv tilnærming til lerretet, hvor penselen synes å lede vei for kunstnerens indre landskap.

Historisk sett står abstrakt kunst som en motpol til figurativ kunst, med røtter som kan spores tilbake til tidlig 1900-talls kunstbevegelser som kubisme og futurisme, og videre til abstrakt ekspresjonisme og informell kunst. Bjørheim fortsetter denne tradisjonen og viser hvordan abstrakt kunst fortsatt kan være et friskt og kraftfullt uttrykksmiddel i vår tid.

I dette maleriet kan man også observere et spill mellom det organiske og det konstruerte, mellom natur og kultur. Det ser ut til å være elementer som minner om blomster, blader eller vannstrømmer, sammenvevd med mer grafiske, nesten industrielle motiver. Dette kan tolkes som en refleksjon over menneskets forhold til naturen i en stadig mer teknologisk verden.

Verket er en påminnelse om at abstrakt kunst ikke bare er et historisk fenomen, men også en levende, pustende form for kreativ utforskning som fortsetter å utvikle seg og ta nye former. Bjørheims maleri inviterer betrakteren til å fordype seg i et univers av følelser og assosiasjoner, og til å reflektere over den rike og komplekse verdenen som omgir oss.

    kr 18 400,00Pris