top of page
playfull abstract painting full of colors

Hektisk virkelighet, kraftfullt maleri for den som elsker farger.

 

Et maleri som er perfekt i rommet du ønsker ekstra enegi. Dette er et maleri som vekker oppsikt i gangen, treppeoppgang og områder man beveger seg gjennom. Noen mennesker tåler mye farger og elsker liv, da kan du ha det i stua.

 

Dette signerte maleriet av Jan Kjetil Bjørheim er en eksplosjon av farger og former som strømmer over lerretet i et dynamisk og abstrakt uttrykk. Det dominerende blået i midten av bildet, med sine kraftige penselstrøk og virvler, kan gi assosiasjoner til vann eller himmel, og skaper en følelse av dybde og sentralitet i verket.

 

De omkringliggende fargerike formene kan tolkes som en flora av abstrakte blomster eller som energiske uttrykk av følelser og bevegelse. De svarte elementene gir en visuell vekt som balanserer de lysere og mer levende fargene. Kontrasten mellom de mørke og lyse områdene skaper en visuell rytme og bevegelse som holder øyet i konstant bevegelse.Bakgrunnen av maleriet, med sine fragmenterte og lagdelte elementer, kan gi en fornemmelse av en collage eller en drømmeaktig scene.

 

Man kan også legge merke til ordet "NOT", som kan antyde en form for negasjon eller et brudd med forventningene, noe som åpner for ytterligere tolkning.Bjørheims maleri inviterer betrakteren til å fordype seg i et landskap av farger og teksturer, hvor hver penselstrøk og hver farge har potensialet til å vekke en individuell respons og tolkning. Verket kan sees på som en visuell symfoni, en feiring av kreativitet og abstrakt kunstens muligheter.
 

    kr 18 600,00Pris