top of page
sirkulære abstrakte maleriet av Jan Kjetil Bjørheim

Punch, akrylmaleri på plate, 120cm

Dette kunstverket er på plate (poppel) og tåler derfor noe mer enn lerret.

Det er lett å henge opp, og passer i de fleste rom. Det er lett å drømme seg bort i å like.

 

Mer:

Dette sirkulære abstrakte maleriet av Jan Kjetil Bjørheim fremstår som en orkestrering av fargerike og livlige penselstrøk som leker med både form og tekstur. Det er en dynamisk komposisjon som balanserer mellom det organiske og det flytende, hvor fargefeltene nesten ser ut til å bevege seg i en harmonisk dans på lerretet.

I den historiske konteksten av abstrakt kunst, kan Bjørheims verk settes i relasjon til konsepter fra både abstrakt ekspresjonisme og lyrisk abstraksjon. Maleriet minner om arbeidene til kunstnere som Joan Mitchell eller Willem de Kooning, hvor følelsesladet penselføring og koloritt står sentralt i uttrykket. Det er likevel en moderne vri på disse tradisjonene, idet Bjørheim bruker den sirkulære formen til å bryte med det konvensjonelle rektangulære formatet, noe som kan ses som en utforskning av rom og hvordan kunst oppfattes.

I dette verket er det som om Bjørheim har fokusert på abstrakt kunsts evne til å uttrykke det uuttalte – følelser, energi, bevegelse – uten å støtte seg på representasjonen av den fysiske verden. Dette står i tråd med abstrakt kunsts grunnleggende prinsipp: å bryte med den tradisjonelle oppfatningen av kunst som en etterligning av virkeligheten og heller fungere som et direkte uttrykksmiddel for kunstnerens indre verden.

Bjørheims verk kan også sees som en del av en samtidsdiskurs der grensene for abstrakt kunst stadig utvides og utfordres. Det reflekterer en fortsatt interesse og engasjement i abstrakt kunst og dens relevans i samtiden, ved å bruke kunstens språk til å fange og formidle en kompleks og hurtig foranderlig verden.

 

Å ha kunst i huset er en glede som beriker hverdagen på flere måter. Kunstverk gir rommet karakter og personlighet, og fungerer som visuelle fokus punkt som kan inspirere, roe ned eller stimulere samtale. De er en refleksjon av eierens smak og verdier, og skaper et mer personlig og levende miljø.

Det å omgi seg med kunst kan også ha en positiv effekt på humør og velvære. Et fargerikt, livlig maleri kan gi energi, mens et mer nedtonet og meditativt verk kan virke beroligende og hjelpe til med å skape en fredelig atmosfære i hjemmet. Kunst er en kilde til uendelig glede, ettersom den stadig kan gi nye perspektiver og innsikter over tid.

Kort sagt, kunst i for eksempel stua er ikke bare dekor, men et vindu til menneskelig kreativitet og en daglig påminnelse om livets skjønnhet og mangfold.

  • Kunstner

    Jan Kjetil Bjørheim, unikt maleri signert av kunstneren på baksiden.

kr 12 900,00Pris