top of page

Mennesker vurderer andre mer positivt i vakre rom

I en artikkelen av Arnulf Kolstad utforsker hvordan fysiske omgivelser påvirker menneskers opplevelse av trivsel og velvære, spesielt i helseinstitusjoner som sykehus og tannklinikker. Han understreker at sanseinntrykkene fra omgivelsene påvirker våre tanker, følelser og velvære. Den visuelle kvaliteten på omgivelsene har betydning for hvordan vi oppfatter andre og hvilket humør vi er i.Kolstad peker på at mennesker vurderer andre mer positivt i vakre rom, og at dette også påvirker deres eget humør. Han hevder at dette ikke bare har innvirkning på den mentale trivselen, men også kan ha fysiologiske fordeler som lavere blodtrykk og bedre fungerende nervesystem. Estetisk utforming og kunst i slike institusjoner kan bidra til redusert liggetid og økt trivsel for både ansatte og pasienter. Dette kan påvirke hvordan behandlingen vurderes og oppfatningen av helsepersonellets kompetanse, som igjen kan ha betydning for behandlingens effekt.


Videre diskuterer Kolstad hvordan det estetiske miljøet kan bidra til å redusere angst og gi en følelse av kontroll. Kunstnerisk utsmykking kan virke som distraksjon fra sykdom og negative tanker knyttet til kroppslig forfall. Han nevner også viktigheten av venterommet, da det førsteinntrykket det gir, kan påvirke tolkningen av all senere informasjon.

Artikkelen utforsker også den subjektive opplevelsen av estetikk og påvirker spørsmålet om hvorvidt arkitektur og estetikk kan utløse følelser, tanker og stemninger som påvirker helse og velvære. Kolstad tar opp spørsmål om preferanser for estetikk, og om det å tilfredsstille disse preferansene kan bidra til økt trivsel og bedre helse.


del av fargerikt maleri
utsnitt maleri bjørheim

Han konkluderer med at selv om noen er mer følsomme for visuelle omgivelser enn andre, blir ingen upåvirket av signalene omgivelsene sender. Han påpeker også at det finnes en viss grad av konsistens i estetiske preferanser blant mennesker med samme kulturelle og sosiale bakgrunn, selv om noen er mer mottakelige for estetikk enn andre.


Link til artikkel

14 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page